Profile

niz.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai

Author:niz.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai
7 класс кыргыз тили автор мамытов 254 конугуу

Latest journals

Latest comments

Monthly archive

Category

Search form

Display RSS link.

Link

Friend request form


20170405215639

7 класс кыргыз тили автор мамытов 254 конугуу

2017.03.23 Thu
Ссылка:

http://niz.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai/engine/m.php?q=7 класс кыргыз тили автор мамытов 254 конугуу&uri=8551d0de28b00738df6dd427279292e814 Авг 2013 ... „2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган ..... 2. « Кыргыз адабияты» Усеналиев Т. 2003-2006. 3. «История Кыргызстана» Чоротегин Т. ж.б. 2012. 7-класс. 1. «Кыргыз тили» Мамытов Ж. ж.б. Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу китеп. ..... 254 б. — ISBN 9789943260115. Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 7-классы үчүн хрестоматия окуу китеби. №37; 788,52 КБ; скачан 3 раза; добавлен 03.08.17 ... Бул макалада патриоттук тарбиянын ъзгъчъл\ктър\ жана башталгыч класс окучуулары менен анын колдонуучу ...... Ошентип, ал автор билимдин ъс\п-ън \г\\с\ жън\ндъ айтуу менен илимий ън\г\\дъг\ ът\\ч\л\к ...... 7. Мамытов Ж. Азыркы кыргыз тили: Фонетика жана лексикология: Жог. окуу жайларынын. *Берилген материалдардын сабаттуулук деёгээлине, илимий мазмунуна, автор, рецензиялаган окумуштуу жана сунуштаган ... 24. 6. А.Р. Акунова Азыркы кыргыз тили» курсун окутуунун кредиттик технологиясына негиз деп үйрөтүүнү пландаштыруу ………………………….. 26. 7. Т. Акматова, М. Мусаканова ... 13 июн 2011 ... Москва, НИИ теории и истории педагогики АПН СССР, 1959 г. 7. Арет А.Я. Основные положения теории самовос-питания, 13.00.01, доктор, г. ...... Керимбекова Р.А. Башка улуттар учун кыргыз тили окуу китебин тузуунун лингводидактикалык негиздери, 13.00.02, Канд. Бишкек, 2008. 443. 14 Авг 2013 ... „2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган ..... 2. « Кыргыз адабияты» Усеналиев Т. 2003-2006. 3. «История Кыргызстана» Чоротегин Т. ж.б. 2012. 7-класс. 1. «Кыргыз тили» Мамытов Ж. ж.б. Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу китеп. ..... 254 б. — ISBN 9789943260115. Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 7-классы үчүн хрестоматия окуу китеби. №37; 788,52 КБ; скачан 3 раза; добавлен 03.08.17 ... Бул макалада патриоттук тарбиянын ъзгъчъл\ктър\ жана башталгыч класс окучуулары менен анын колдонуучу ...... Ошентип, ал автор билимдин ъс\п-ън \г\\с\ жън\ндъ айтуу менен илимий ън\г\\дъг\ ът\\ч\л\к ...... 7. Мамытов Ж. Азыркы кыргыз тили: Фонетика жана лексикология: Жог. окуу жайларынын. *Берилген материалдардын сабаттуулук деёгээлине, илимий мазмунуна, автор, рецензиялаган окумуштуу жана сунуштаган ... 24. 6. А.Р. Акунова Азыркы кыргыз тили» курсун окутуунун кредиттик технологиясына негиз деп үйрөтүүнү пландаштыруу ………………………….. 26. 7. Т. Акматова, М. Мусаканова ... 13 июн 2011 ... Москва, НИИ теории и истории педагогики АПН СССР, 1959 г. 7. Арет А.Я. Основные положения теории самовос-питания, 13.00.01, доктор, г. ...... Керимбекова Р.А. Башка улуттар учун кыргыз тили окуу китебин тузуунун лингводидактикалык негиздери, 13.00.02, Канд. Бишкек, 2008. 443. Информация: 331 конугуу ж мамытов б сыдыкова кыргыз тили 7 класс. гдз по кыргызскому языку 7 класс мамытов сыдыков . Мамытов Ж., Атакишиева М. Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7-классы үчүн окуу китеби.
Trackback URL
http://niz.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai/7-klass-kyrgyz-tili-avtor-mamytov-254-konuguu-1548.html"clear">
| HOME |
copyright © 2017 niz.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai all rights reserved.
/ TEMPLATE by sakuranbo*ibu / MATERIAL by P-SOZAI